Stromy – přírodní dědictví naší krajiny

Je škoda každého stromu, který se pokácí, když je zdravý. Ano, dá se souhlasit s tím, že lesy, zvlášť smrkové, které byly a podle některých odborníků nadměrné vysazovány, a za poslední roky trpí napadením kůrovce, nebo jsou zničené jinou přírodní katastrofou, ty se musí likvidovat.
Na Slovensku ta situace není tak katastrofální, protože tam jsou v mnoha oblastech smrkové lesy míšené s listnatými stromy, jako jsou buky, duby, javory, kaštany, osiky. Nebo jsou celé oblasti porostlé pouze listnatými stromy.
kopa dřeva

Z pohledu obyčejného člověka, který nemá lesnické vzdělání, ale všímá si krajiny, tak zjišťuje, že mnozí lidé, soukromníci a firmy kácejí stromy naprosto zbytečné, jen kvůli zisku. Protože zákony, které máme, naše přírodní bohatství nedokážou ochránit. Určitě by se měly přehodnotit metody na výběr kácení. Stromy po celé zemi, jsou pro lidi důležité nejenom z ekologického ale i z estetického hlediska. Některé stromy jsou samozřejmě ze zákona chráněné, ale těmito slovy nemusí být označovány jiné stromy, které se likvidují. Je to vše o lidech a jejich přístupu k ochraně naši krajiny.
ochrana životního prostředí

· Na jedné straně víme, co dokáže sucho a na druhé straně se ve velkém a neuváženě kácejí stromy, které krajinu před suchem chrání a zemi vracejí vláhu. Ať jsou to stromy, které lemují silnice, potoky a řeky, na polích ve zbývajících remízcích, v lesích, vše se likviduje kvůli zisku nebo i hlouposti.
Pokud se už kácejí zdravé stromy kvůli výrobkům ze dřeva, mělo by toto dřevo zůstat v každém případě zde – DOMA. A výrobky z tohoto dřeva vyrábět též v naši zemi.
· Z lesů, zničených jakýmikoliv přírodními katastrofami, máme takové velké množství surového dřeva, které se dá určitě částečně zpracovat a na kvalitní fošny (desky), které se po vysušení využijí v nábytkářských firmách. A je zde velké množství na dřevo určené k vytápění. A nic by se nemělo vyvážet. Možná je to úsměvné, protože hned někdo namítne – a co zisk z vývozu?
tmavé mraky
Naše děti by měli být vedeny nejenom ve školách, ale už výchovou v rodinách k tomu, aby si považovaly každý zdravý strom, protože to bude v blízké budoucnosti vzácnost. Lidé by se měli od malička vést k tomu, že stromy jsou našim přírodním pokladem.