Vsaďte na moderní technologii


Kdykoliv lidstvo nÄ›co potÅ™ebuje (myslím tím nÄ›jaké ty takzvané hmotné statky), musí se najít nÄ›kdo z jeho Å™ad, kdo to vyrobí. Tedy nÄ›kdo, kdo to dokáže vyrobit, a to na té pokud možno co nejvyšší úrovni. ZaÄalo to už pÅ™ed velice dávnými Äasy, kdy náš praprapÅ™edek poprvé vzal do ruky nÄ›jaký ten kámen, klacek Äi kost a zaÄal tímto z nÄ›jakého důvodu nÄ›co opracovávat, pÅ™ežvykovaly se kůže a kožeÅ¡iny, což bylo na poÄátku textilního průmyslu, dÄ›lalo se to Äi ono tak Äi onak.

A velice podobnÄ› jako tehdy si poÄíná lidstvo vlastnÄ› dodnes. Jenom na daleko vyšší kvalitativní úrovni. Dnes už dávno zmizely v propadliÅ¡ti dÄ›jin primitivní nástroje, jež byly postupem Äasu nahrazeny kvalitními nástroji, stroji a přístroji, nabízejícími stále nÄ›co dokonalejšího.

tisk 3D

A tak se lidstvo nakonec dopracovalo až k 3D tisku.

Co že to onen zakázkový 3D tisk je? To, že možná doposud nejste až tak docela v obraze, je jenom důkazem toho, že jde o skuteÄnÄ› moderní vÄ›c. OvÅ¡em rozhodnÄ› to není zase až tak vzácný úkaz, byÅ¥ je nám tato metoda výroby daleko ménÄ› známou, než dejme tomu obrábÄ›ní s využitím nÄ›jakých tÄ›ch továrních strojů.

PÅ™i 3D tisku jde vlastnÄ› o to, že se takové moderní tiskárnÄ› ‚pÅ™edstaví‘ urÄitý model a ona podle tohoto vytvoří jeho duplikát. Materiál se tu prostÄ› nataví a je tryskou vytlaÄován a ukládán po vrstvách na sebe, až vznikne kopie toho, co tu ‚stálo modelem‘.

technologie tiskárny

Teoreticky je to vlastnÄ› docela prostá vÄ›c. A proto se tato metoda výroby postupnÄ› rozrůstá a dnes už ji může využít klidnÄ› kdokoliv. K výrobÄ› Äehokoliv, od nÄ›jakého prototypu Äi dejme tomu upomínkového pÅ™edmÄ›tu nebo nedostupného náhradního dílu až po sériové finální výrobky.

Nic na tom není. StaÄí se obrátit na ty, kdo podobnou službu poskytují, a nechat si vyrobit to, co je potÅ™eba. S minimem odpadního materiálu a za příznivou cenu.