Získejte dlouhodobě dobrou pozici ve vyhledávačích!

Jestliže vedete svůj vlastní e-shop, nebo firmu, jistě je pro vás velice důležité, aby vaše stránka dosahovala výborných výsledků při vyhledávání. Čím vyšší pozici bude mít vaše stránka ve vyhledávání, tím je logicky vyšší pravděpodobnost, že stránku někdo navštíví. Následně se i podstatně zvyšuje šance, že někdo na vašem webu nakoupí nebo využije vaše služby. Nicméně největší otázkou zůstává, jak těchto výborných výsledků dosáhnout. Existuje mnoho způsobů. Některé z nich jsou etické, jiné nikoliv. Některé dosahují dlouhodobých a kvalitních výsledků a naopak jiné vám pomohou se rychle zviditelnit, ale následně upadnete rychle v zapomnění.
SEO aspekty
Jednou z nejvíce neetických způsobů je skrytý text. Tento text má oklamat vyhledávače. Text však reálně na stránkách není zobrazený. Jedná se víceméně o shluk nejčastěji hledaných klíčových slov, které s reálným textem stránek nemají nic společného. Nicméně po nějaké době tuto lest vyhledávače odhalí a budete penalizováni. Penalizace probíhá tak, že vás budou všechny vyhledávače prostě přehlížet, díky čemuž bude vaše stránka praktiky k nenalezení. Zejména proto se skrytý text nepovažuje za kvalitní a ideální variantu a v žádném případě není doporučováno jej používat.
Jednou z nejkvalitnějších možností optimalizace pro vyhledávače je linkbuilding. Jedná se o budování sítě zpětných odkazů, díky kterým stránka dostává na důvěryhodnosti. Tyto zpětné odkazy je možné získat dvěma způsoby. První z nich je nákup zpětných odkazů. Tato varianta je založená na tom, že zaplatíte firmě, která bude mít za úkol psát články, ve kterých bude odkazováno na vaši stránku. Jedná se o profesionální variantu, která vytváří kvalitní síť zpětných odkazů.
SEO abstraktní
Druhou variantou je budování si sítě zpětných odkazů svépomoci. Pustíte-li se do to, stojíte před náročným úkolem. Musíte tomu věnovat mnoho času a musíte si nakládat opatrně. Za předpokladu, že budete po internetu šířit spam, mohou vás vyhledávače opět penalizovat.