Jak si zvolit to správné podnikání

 Řada lidí chce podnikat, ale brzy potom, co to zkusí, to vzdají. Odradí je nejen překážky, které s podnikáním přicházejí, ale mají pocity marnosti potom, co mají nízkou návštěvnost na svých webových stránkách a zákazníci se jim neozývají. Samotné podnikatelské aktivity a přístup však nutně nemuseli zvolit špatně. Dost často se stává, že zvolili pouze špatnou oblast podnikání, tedy jeho zaměření jako takové.
váha otázek

Nabídka a poptávka

 Jak poznáme, o jaké podnikání je však dostatečný zájem? Tuto informaci získáme, pokud se zaměříme na nabídku a poptávku na trhu. Platí přitom obvykle pravidlo, že ve většině úspěšných případů se nabídka řídí poptávkou. Nabízet něco, po čem není dostatečná poptávka, je tedy riskantní samo o sobě. Pokud se však zaměříme na poptávku, máme velikou šanci na úspěch. Vybírat své podnikatelské oblasti podle toho se rozhodně vyplácí.

Máme k dispozici cílovou skupinu zákazníků?

 Přesto, že víme, jaké podnikání na trhu frčí a máme k němu všechny odborné předpoklady, technické zázemí i dostatek financí, je nutné velmi dobře znát cílovou skupinu zákazníků. Zásadním krokem, který bychom měli při volbě podnikání uvážit, je, dostanu se k této skupině dostatečně blízko? Jaké možnosti reklamy mám? Jelikož nabídka bez dostatečné propagace by nás mohla brzo uvést v omyl, že jsme zvolili špatnou oblast jen proto, že jsme nevěděli, na jakých místech svoji nabídku propagovat.
Možností je přitom nespočet, jako příklad uveďme:
·         Výstavy
·         Firemní večírky
·         Internetová reklama
·         Tištěná reklama formou letáčků přímo do schránek potenciálních zákazníků
·         aj.
digitální marketing

Neunáhlete se s posuzováním úspěšnosti

 Spousta začínajících podnikajících osob dělá chybu, že úspěch svého podnikání začíná hodnotit ještě tentýž týden nebo během prvních čtrnácti dní od doby, kdy vzniklo. V tuto dobu se však zákazníci s nově příchozí firmou na trhu většinou seznamují, zvažují. Nestačili jsme ani pravděpodobně tak rychle vytvořit dostatečnou historii svých internetových stránek, zajistit potřebnou propagaci. Vyplácí se tedy ještě s hodnocením chvíli posečkat.  Pokud na tom finančně nijak výrazně netratíme, doporučujeme hodnocení po měsíci až dvou, abychom mohli zvážit, zda jsme zvolili správnou oblast podnikání. Během té doby bychom však měli být podnikatelsky aktivní – propagovat, zkoumat nabídky konkurence, tvořit konkurenční strategie apod.
S dobrou rozvahou a zvolením správné podnikatelské oblasti se vyvarujeme tedy nezdaru a své podnikání můžeme skutečně „nastartovat“.