Světelné LED diodové zdroje hrají na trhu osvětlovací techniky prim

Současným trendem je vyrábět elektřinu pokud možno s minimálním dopadem na životní prostředí, tedy snížit emise spalin v tepelných elektrárnách, snížit spotřebu paliva jaderných elektráren, a podporovat výstavbu alternativních zdrojů výroby elektřiny (vodní a přečerpávací elektrárny, fotovoltaické systémy apod.).
elektronické diody.png
Evropská unie již vydala řadu opatření, mimo jiné nařízení, že od září roku 2016 je možné dodávat na trh světelné zdroje pouze výkonnostní třídy A a B. Zároveň se již přestaly vyrábět klasické vláknové žárovky, které spotřebují 96 % elektřiny na tepelnou energii a pouze 4 % využijí na přeměnu v energii světla. Díky tomu dostaly zelenou úsporné zářivky a LED diodové zdroje.

LED znamená v originálu výraz „Light Emitting diode“, což v překladu zní jako dioda, která vyzařuje světlo. Uvnitř tohoto výrobku se nachází polovodičové součástky, jež elektrický proud převádí přímo na světelnou energii. Ve srovnání s jinými zdroji dokážou využít elektrickou energii mnohem efektivněji. Např. vláknová žárovka přemění elektřinu na světlo pouze ze 4 %, klasická zářivková trubice je na tom o něco lépe – účinnost 21 %, ovšem LED diodové žárovky vykazují účinnost 50 %.
led panel.jpg

Jaké jsou základní vlastnosti technologie LED

· Velmi nízká spotřeba elektřiny – úspora až 90 % nákladů ve srovnání s vláknovou žárovkou.
· Extrémní životnost – uvádí se, že https://www.lightpark.cz/svetelne-zdroje-led/vydrží až padesátkrát déle.
· Absence zahřívání – tato světla se prakticky průchodem elektrického proudu nezahřívají.
· Rychlý náběh – nabíhají okamžitě na plný výkon po zapnutí elektrického obvodu, nepotřebují startér, a neblikají.
· Dobrá odolnost – díky tomu je lze umístit i do venkovního prostředí v extrémních povětrnostních podmínkách. Pracují spolehlivě v rozmezí teplot od -35 stupňů do + 45 stupňů Celsia.
· Rozměry – jejich malé rozměry jsou zárukou pro široké rozpětí aplikací.
· Příjemný zdroj světla – nevyzařují UV záření a neblikají, jak tomu bylo u starých zářivek.
· Ekologické plus – neobsahují rtuť a jiné škodliviny, veškerý materiál je plně recyklovatelný.
· Zapínání a vypínání nemá žádný vliv na životnost světel.